Blog | aktualności | Inspiracje

Katarzyna Sobańska-Helman_Family Business

Raport opisuje wyniki badań przeprowadzonych w styczniu 2023 r. przez SIM przy współpracy z The International Network of Interim Manager Associations (INIMA).

Katarzyna Sobańska-Helman Interim management
Interim Management_Katarzyna Sobańska-Helman

Przedsiębiorstwa rodzinne wyróżnia od innych firm nastawienie na coś więcej niż osiąganie krótkookresowych korzyści: są zdolne do
przeprowadzenia długookresowej inwestycji i skutecznie
opierają się presji szybkich zysków.

Raport opisuje wyniki badań przeprowadzonych w styczniu 2022 r. przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) przy wspólpracy z The International Network of Interim Manager Associations (INIMA).

W żeglarstwie jest sporo analogii do zarządzania firmą: wiele firm „płynie z wiatrem”. Ale to właśnie bardziej wymagające nawigowanie, gdy wiatr wieje nam w oczy – o ile dopłyniemy do celu – dostarcza nam dużo więcej przyjemności.

Pracownicy chcą zobaczyć i usłyszeć CEO zaangażowanego w zmianę. W dużej mierze od tego uzależniają swój czynny udział i kształtują swoje postawy: oporują przeciwko zmianie, ignorują ją, albo oswajają się, by w końcu zacząć ją wspierać. 

BeOnBoard

www.beonboard.pl

tel.:  +48 606 957 998

BeOnBoard Interim management, doradztwo strategiczne, wyceny spółek