Podnosimy Wartość Biznesu

W oparciu o swoją wiedzę i w porozumieniu z właścicielem bądź zarządem Spółki, proponujemy kierunki zmian w organizacji, przygotowujemy dokładny plan działania i realizujemy kompleksowe wdrożenie.

CO ROBIMY

Projektujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania w obszarze restrukturyzacji Twojej firmy, pozyskiwania partnerów czy przywrócenia jej na ścieżkę wzrostu przychodów.
Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia, aby podnieść wartość swojego biznesu.

Obszary współpracy

Rozwiązujemy problemy, które napotyka Twoja spółka. Pomagamy dostrzec możliwości rynkowe i przeprowadzamy Twoją spółkę z sukcesem przez wyzwania, które napotkała na ścieżce wzrostu.

Zawsze celem naszej pracy jest podniesienie wartości firmy.

Budowa i wdrożenie strategii Spółki

Przeprowadzamy spółki przez cały proces tworzenia i wdrażania strategii. Analizujemy możliwości i ryzyka, tworzymy strategię, operacjonalizujemy ją i wdrażamy. Wspieramy zespół w czasie zmiany.

Business Development Wzrost przychodów

Identyfikujemy lub tworzymy dodatkowe źródła przychodów spółki. Inicjujemy i kompleksowo prowadzimy projekty rozwojowe od fazy koncepcyjnej, poprzez realizację, aż do wsparcia poprojektowego.

Architektura Partnerstw Biznesowych

Skalujemy wzrost i poprawiamy konkurencyjność firm przez identyfikację i wdrożenie aliansów biznesowych i partnerstw strategicznych. Odkrywamy i monetyzujemy synergie.

Usuwanie barier wzrostu firm | Reorganizacja

Identyfikujemy i usuwamy bariery wzrostu firm. Diagnozujemy przyczyny niskiej dynamiki rozwoju. Reorganizujemy. Tworzymy skuteczniejsze modele biznesowe i lepszą monetyzację zasobów.

Profesjonalizowanie firmy rodzinnej

Dookreślamy strategię firmy i tworzymy międzygeneracyjną strategię rozwoju by zagwarantować ciągłość myślenia a równocześnie podnieść innowacyjność. Podnosimy sprawność organizacji.

Networking biznesowy i technologiczny

Łączymy. Dbamy o dynamikę zmian, rekomendując solidnych podwykonawców. Posiadamy zaufane, sprawdzone grono firm, które dostarczają rozwiązania technologiczne i inne produkty i usługi B2B.

Diagnoza biznesowa | Wycena spółek

Przeprowadzamy wyceny przedsiębiorstw i poszczególnych aktywów. Opracowujemy całościowe audyty biznesowe, weryfikując fundamenty strategiczne i model biznesowy spółek.

Współpraca z Funduszami Venture capital

Wsparcie rozwoju spółek portfelowych po okresie inkubacji. Strukturyzowanie. Katalizowanie rozwoju i transfer wiedzy dla zarządzających spółką. Networking w dezinwestycji sektorowej.

Zakres usług

Wyceny spółek i analiza biznesowa

Wyceniamy spółki pozwalając oszacować ich wartość i zobrazować ich bieżącą sytuację finansową i kondycję biznesu. Prowadzimy diagnostykę biznesową spółek.

Doradztwo strategiczne

Pomagamy osiągnąć wymierne wyniki i podejmować właściwe decyzje biznesowe. Nasze rozwiązania są oparte na gruntownej wiedzy i doświadczeniu z różnych branż.

Interim Management

Dostarczamy kompetencje CEO, CBDO, CCO i CHRO w ramach prowadzonych projektów wrożeniowych w formule IM. Realizujemy konkretne projekty, albo przejmujemy czasowo zarządzanie całą firmą.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Szkolenia, warsztaty,
Shadow Management.
Katalizujemy rozwój firm wzmacniając kompetencje i umiejętności Twoich managerów.
Inspirujemy.

Potrzebujesz sprawdzonego eksperta bądź managera?

Jak pracujemy

Rozwiązujemy problemy, które napotyka Twoja spółka. Pomagamy dostrzec możliwości rynkowe i przeprowadzamy Twoją spółkę z sukcesem przez wyzwania, które napotkała na ścieżce wzrostu.

FAZA I:
DORADCZA

 1. Analiza
 2. Szacowanie potencjału
 3. Analiza operacyjna spółki i zidentyfikowanie barier wzrostu
 4. Diagnoza i rekomendacje
 5. Planowanie

Analiza i diagnoza służą zdefiniowaniu projektu, określeniu problemu, rozwiązania i zakresu zmian. Tym samym są I. etapem projektu wdrożeniowego.

Mogą jednak  stanowić samoistny projekt oferowany firmom i ich szefom, którzy odczuwają rzeczywistą potrzebę zmiany, ale nie mają jasnej wizji tego co i jak zmieniać.

Efektem FAZY I. jest opracowanie planu wdrożenia.

FAZA II:
WDROŻENIE

 1. Komunikacja wewnętrzna
 2. Wdrożenie projektu/ programu projektów w formule interim management 
 3. Transfer wiedzy
 4. Korygowanie

Nie tylko planujemy i doradzamy, ale dodatkowo wdrażamy projekty, koordynując i wspierając spółkę w procesie zmiany. 

Koncentrujemy się na  zakładanym efekcie i bierzemy za niego odpowiedzialność.

Nasze doświadczenie pomaga nam dostrzegać i minimalizować ryzyka, regaując elastycznie na bieżącą sytuację podczas wdrażania projektów.

FAZA III:
UTRWALENIE WYNIKÓW

 1. Podsumowanie projektu
 2. Analiza efektów
 3. Transfer wiedzy
 4. Monitoring 
 5. Wsparcie 

Zarówno przełożeni, jak i pracownicy nie są przygotowani do efektywnego funkcjonowania w nowym środowisku. Doświadczenia, procesy, sposób działania i komunikacji wypracowane zostały w rzeczywistości, która odchodzi do historii. Dlatego Faza III. jest newralgiczna.

Uczymy organizację bycia efektywną operacyjnie w nowej, biznesowej rzeczywistości. Transfer wiedzy utrwala zmianę, wpływając na zachowania i postawy ludzi.

Wdrażamy kluczowe projekty i węzłowe procesy.

Wiemy, że zmiana kluczowego obszaru funkcjonowania spółki wpływa na całą organizację i z sukcesem łączymy strategię operacyjną ze strategią organizacyjną.

Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec.

Jack Welch

BeOnBoard

www.beonboard.pl

tel.:  +48 606 957 998

BeOnBoard Interim management, doradztwo strategiczne, wyceny spółek