Współpraca

BEONBOARD

Realizując projekty doradcze i interimowe zdarza się nam rekomendować do przeprowadzenia wybranych przesięwzięć firmy zewnętrzne.

Jeżeli świadczysz usługi B2B dla biznesu zachęcamy do kontaktu, rozmowy, poznania się i dołączenia do naszej bazy sprawdzonych firm.

Zgłoszenia do bazy networkingowej nie następują automatycznie. Każdą propozycję współpracy analizujemy odrębnie, oceniając i weryfikując ofertę wartości dla naszego klienta.

Zapraszam do rozmowy

dr Katarzyna Sobańska-Helman

e-mail: katarzyna.helman@beonboard.pl

tel: +48 606 957 998

www.beonboard.pl

Aby być interesującym, zainteresuj się. 

Dale Carnegie

BeOnBoard

www.beonboard.pl

tel.:  +48 606 957 998

BeOnBoard Interim management, doradztwo strategiczne, wyceny spółek