Interim management

Jesteśmy Interim Managerami - wysokiej klasy ekspertami, posiadającymi wiele udokumentowanych sukcesami doświadczeń na najwyższych szczeblach zarządzania.

BeOnBoard Interim management, doradztwo strategiczne, wyceny spółek

Zawsze celem naszej pracy jest podniesienie wartości firmy.

Wspieram firmy w najbardziej wymagających momentach zmian.

Po wejściu do spółki interim managera zarządzanie, planowanie strategiczne i sposób działania zostają przeniesione na wyższy poziom.

Dzięki współpracy z tzw. interimem, menedżerowie funkcyjni w spółkach uczą się nowego, szerszego spojrzenia. Rozwijają się szybciej. Synonimem interim managementu jest zmiana.

Jako interim managerowie prowadzimy firmy przez transformację – wnosząc zarówno świeże spojrzenie z zewnątrz, jak i wiedzę, której nie ma w firmie. Określamy, komunikujemy, dokumentujemy i wdrażamy zmiany. Gdy mamy pewność, że zmiana jest „zakorzeniona” w organizacji, nasza rola się kończy. Ten ostatni etap, zwany zamrożeniem zmiany,  jest de facto transferem wiedzy do zatrudnionych w spółce osób. Pracujemy bowiem nie w kontrze do etatowych dyrektorów czy korporacyjnych „oficerów”, ale gramy do tej samej, co właściciel spółki, bramki.

Interim Management Katarzyna Sobańska-Helman BeOnBoard CEO, CCO

Nie możesz kontrolować wiatru, ale możesz kontrolować żagiel.

Realizujemy zdefiniowany w drodze analizy i zgodny z intencją właścicieli cel biznesowy w określonym z góry czasie.

Wartość dodana przez IM:

Oferowane specjalizacje w formule interim management realizowane przez
Certyfikowanych Interim Managerów®

Interim CEO/
Chief Executive Officer

Czasowe przejęcie zarządzania całą firmą, często połączone z kreacją/ precyzowaniem i wdrożeniem strategii, stworzeniem PMO, reorganizacją, zmianą modelu biznesowego oraz tworzeniem projektów rozwojowych i planów inwestycyjnych.

Interim CCO/ Sprzedaż/ Business Devlopment

Projekty zwiększające przychody i przewagę konkurencyjną, m.in.: strategia Route-to-Market, alianse biznesowe, ekspansja, wejście w nowe segmenty rynku, wzrost efektywności działu sprzedaży, w tym wdrożenia sytemów motywacyjnych.

Interim/ Shadow manager Sukcesja

Shadow Management - czasowe wsparcie w procesie zmiany oraz przygotowanie nowego pokolenia właścicieli firm rodzinnych do pełnienia funkcji top management. Ma charakter doradztwa, coachingu i mentoringu, łącząc najlepsze cechy tych metod.

Inne specjalizacja IM/ Networking

Działamy na rynku od wielu lat i posiadamy zaufane, sprawdzone grono osób, które zdarza się nam zapraszać do wspólnych projektów.
Jeżeli potrzebujesz rekomendacji dot. innych specjalizacji IM - chętnie pomożemy.

Zadzwoń do Certyfikowanego Interim Managera®

Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki.

BeOnBoard

www.beonboard.pl

tel.:  +48 606 957 998

BeOnBoard Interim management, doradztwo strategiczne, wyceny spółek